Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

bemutatkozás

Itt, Kőszegen, 2001-ben indult újra az evangélikus középfokú oktatás.
Közel húsz évvel később a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma elhatározta, hogy a kőszegi oktatási intézményben
2020. szeptember 1-jén gimnáziumi osztály indul.

Hitvallásunk

Jézus mondja:  „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;
megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (Jn 8,32)

Elköteleződünk a ránk bízott, Istentől kapott feladataink megkeresése és betöltése iránt: legyen szó a teremtett világ megismeréséről és védelméről, vagy akár emberi közösségünk kincseinek megtapasztalásáról.

Az országos beiskolázással meghirdetett osztályba jelentkezők számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Azok a tanulók, akik nem érzik készen magukat egy hagyományos és gyakran túlzottan teljesítmény-centrikus gimnáziumra, nálunk sikeres gimnazisták lehetnek.

Az induló gimnáziummal kiegészülő iskola nem a nevébe kiírt jelzőtől, de a krisztusi szabadság megélésétől evangélikus.

Iskolánk

információk

Az induláskor, a 19. század utolsó évtizedében korszerű, középfokú leánynevelésre vállalkozott, rövid időn belül mintaiskola lett. Tette ezt nemzetközileg is modernnek számító pedagógiai elvek alkalmazásával. Nevelési célját „okos, művelt, dolgos” tanulók képzésében – ma úgy mondanánk – a teljes ember formálásában határozta meg. Szellemi ismeretek mellé lelki kiteljesedést és gyakorlati ismeretek elsajátítását is biztosította.
Alig két évtizedes oktatás után máris modernizálás következett, átépítés és módszertani váltás: az országban elsőként szaktantermi rendszert vezettek be.
E változás emlékeként ma is megcsodálható a magyar irodalom terme, az ékesen festett falak között az iskolatörténeti gyűjtemény kapott helyet.
Újabb néhány évtized elteltével a leánygimnáziumot mezőgazdasági technikummá szervezte át az – akkor már – állami fenntartó.
Kőszeg, a környékbeli települések és Vas megye agrárgazdálkodása számára meghatározó szakmai műhellyé vált az iskola: az állattenyésztés és a növénytermesztés szakemberei itt alapozták meg tudásukat, és sok-sok évvel a végzés után is az alma mater biztosította számukra azt a szakmai közösséget, amelyben fejlődni, kiteljesedni, segítséget kérni és adni lehetett. Egykori tanárok és tanítványok, mindannyian földdel, állatokkal törődő gazdák társakká váltak a nehéz helyzetekben és a sikerekben.

Részletek…

Az iskola neve: Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
OM azonosítója: 200005
Telephely azonosítója: 001

A választott tanulmányi terület kódja: 0010
és neve: 4 évfolyamos gimnázium

Felvételi vizsga: nincs
Felvétel feltétele: az általános iskola eredményes befejezése.
Rangsorolás: A rangsorolás alapja az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei, valamennyi tantárgyat figyelembe véve.
A jelentkező tanulókat családjukkal együtt felvételi beszélgetésre várjuk, amelynek időpontját később tesszük közzé.

2019. november 8., péntek 13 óra (gimnázium)
2019. december 6., péntek 15 óra (gimnázium és szakmák)

Kapcsolat

Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

OM azonosító: 200005

9730 Kőszeg, Árpád tér 1.

Az általános felvételi eljárás kezdete

2020. január 19.

TOP